Hal (Pazar) Etiketleri (Yeni Yasaya Göre)

İlgili bakanlık ve belediyelerin çevre düzenlemesi yapılması için yaptığı yasaların kapsamına aldığı semt pazarlarının tezgâhları ya da hal toptancılığı yapmak için ayrılmış satış alanları bütünlüğü sağlayan alanlarda satış anlarında uyulması gereken kurallarla ilgili hal etiketleri de alınmış ve bununla ilgili çeşitli uyulması zorunlu hale getirilen kararlar alınmıştır.

Hal etiketleri semt pazarları ve hal gibi toptan satış yerlerinde kullanılacak ürünlerin üzerinde bulundurulması gereken ürününün özeliklerini özet olarak etiketlerdir. Belirtilen kriterler içerisinde hazırlamayan etiketler veya hazırlansa da ürünler üzerine yerleştirmeyen, sergilenmeyen etiketlerin tezgah sahibi olan pazarcılar için 5.000 TL’ den başlayan parasal ceza uygulaması gibi işlemlere tabi tutulacağı belirtiliyor. Pazar benzeri satış yerlerinde uygulanmak için hazırlanan bu yönetmelik doğrultusunda pazar yerlerinde veya toptan satış yapabilen haller içerisinde tezgah açıp satış yapmaya başlayan ticari unvanı olan ticaret insanlarının 2012 yılı içerisinde elektronik işlem yapma hassaslığında olan ve barkod yazıcısı özelliği olan teraziler, barkotları okuyan ve sisteme atan özellikte olan barkot okuyucusunu ve sisteme uyarlanabilme özelliği de olan barkot etiketlerini temin etmeleri gerekmektedir. Bu malzemeleri temin edip kullanıma açmak dışında aynı zamanda tezgahlarında sergiledikleri bütün ürünlerin üzerinde fiyat, üretim yeri, ürünün cinsi., ambalaj ağırlığı bilgileri içeren etiketlerle etiketlenmeleri, belirtilmiş özelliklerle bezenmiş elektronik tartı tartılıp ile ilgili bakanlığın belirttiği fiyatlar üzerinden fiyatlandırılmasının ve bu fiyatların tartıların hafızasına kayıt yapılması gereklilikler arasında yer alıyor.

Leave a Reply